[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

Notki i Recenzje

Main : Książki : Historia. Nauki polityczne : 

Category: Książki Historia. Nauki polityczne
  Title: Kronika Piotra z Dusburga. Szkic źródłoznawczy, Jarosław Wenta  PopularRating: 10.00  views:16187
Opis:  
Average Ratings: (1) (10)
Review submitted: 2005/5/8
Submitter: admin on 2004/11/24
Overall Rating: Category Ratings: 10Category Ratings: 10Category Ratings: 10 10
Recenzja:

ISBN 83-231-1580-X
ss. 142
Toru?03
cena 19 PLN

Wydawnictwo Uniwersytetu Miko3aja Kopernika w Toruniu wyda3o książk? prof. dr hab. Jaros3awa Wenty z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, poświ?ną niewątpliwie najważniejszej kronice krzyżackiej, kt??napisa3 w pierwszych dziesi?oleciach XIV w. Piotr z Dusburga. Celem tego studium 1r??znawczego jest analiza zachowanych r?pis?? krytyczna ocena dotychczasowych wyda?oniki. Ma to stworzy?odstaw?owego wydania tego wielkiego, cho?iezbyt rozbudowanego, dzie3a średniowiecznego dziejopisarstwa w pa??ie zakonnym w Prusach. Autor krytycznie odnosi si?o wydania kroniki w ramach wydawnictwa Scriptores rerum Prussicarum, zw3aszcza z uwagi na brak systematyki materia3u r?piśmiennego.
Książka J. Wenty sk3ada si? jedenastu stosunkowo kr??ch rozdzia3?? nast?jących tytu3ach:
I. R?pisy i edycje Kroniki Piotra z Dusburga;
II. Piotr z Dusburga i jego kronika
III. Fundacja zakonu krzyżackiego;
IV. Fundacja zakonu krzyżackiego w Prusach;
V. Cz? trzecia oraz czwarta – incydencje;
VI. Translacja św. Barbary;
VII. Problem starego 1r?? – Relacha Hermana von Salza;
VIII. Relacja Hartmana von Heldrungen o po3ączeniu zakon??awaler??ieczowych z zakonem krzyżackim;
IX. Roczniki pruskie najstarsze jako 1r?? Kroniki Piotra z Dusburga;
X. Listy mistrz??rajowych i wielkich;
XI. Problem kontynuacji znanej z r?pisu toru??ego.
Studium to ko?? podsumowanie, wykaz 1r?? i literatury oraz niemieckie streszczenie (Die Chronik des Peter von Dusburg. Quellenkundliche Skizze).
Książka J. Wenty przynosi nowe spojrzenie na dzie3o, jak i na osob?iotra z Dusburga i stanowi niewatpliwie znaczący element do dalszej dyskusji nie tylko nad średniowiecznych dziejopisarstwem pruskim, ale r??eż nad innymi problemami historii pa??a zakonnego.

Tell a friend | Broken link

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005